Cách xử lý khi hàng về trước hóa đơn về sau

Phạt cảnh cáo nếu việc lập hoá đơn không đúng thời điểm không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ. Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung hình phạt.

Trường hợp hàng về trước hóa đơn về sau thì xử lý như thế nào? Có được khấu trừ thuế GTGT và được tính vào chi phí hợp lý không?

Có vi phạm gì không? Có bị phạt theo chế tài nào không?

*Căn cứ văn bản pháp lý:

– Tại Điều 8, khoản 1 Thông tư 219/2013/TT-BTC về thời điểm giao hàng

– Tại Khoản 7a Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung điểm b, Khoản 1, Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng cung ứng dịch vụ

– Tại Khoản 2a, Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định về việc lập hóa đơn

– Tại Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTC quy định về xử phạt vi phạm khi lập hóa đơn không đúng thời điểm

*Theo đó:

– Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

*Về: Thủ tục trước ngày xuất hóa đơn bán ra nếu thực sự có lấy hàng trước nhưng chưa có hóa đơn đầu vào

***Để chứng mình được việc là hàng về trước hóa đơn về sau các bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

– Hợp đồng/Thoả thuận với các bên, các phiếu nhập, phiếu xuất kho, chứng từ chuyển tiền,…).

– Trong hợp đồng phải ghi rõ: Thời điểm giao hàng, thời điểm giao nhận hoá đơn, chứng từ cho hàng đi đường (bên bán sử dụng Phiếu xuất kho kiêm lệnh vận chuyển/điều động, sau khi giao nhận đủ, hoàn thành cung ứng hàng mới xuất Hoá đơn GTGT).

– Với các lô hàng sau, bạn cần ghi rõ trong Hợp đồng về thời điểm giao hàng, thời điểm giao nhận hoá đơn, chứng từ cho hàng đi đường (bên bán sử dụng Phiếu xuất kho kiêm lệnh vận chuyển/điều động, sau khi giao nhận đủ, thanh toán tiền mới xuất Hoá đơn GTGT)

*Chứng từ bổ sung chi tiết

– Làm phiếu giao hàng hoặc phiếu xuất kho của bên bán tại thời điểm giao hàng trước đó nhưng chưa xuất hóa đơn đúng ngày

– Phô tô tờ hóa đơn lấy sau kẹp vào

– Phiếu hoạch toán

– Phiếu nhập kho

– Hợp đồng , thanh lý nếu có

– Chứng từ thanh toán

* Các Trường hợp và tính huống cụ thể được xem là hàng về trước hóa đơn về sau

1. Mua hàng ngày 01/01/2017 có phiếu xuất kho, biên bản giao hàng bên bán và ký tá hợp đồng đầy đủ ngày 26/12/2016 nhưng bên Bán chưa xuất hóa đơn tại tháng 01/2017 mà đến tháng 05/2017 mới xuất hóa đơn GTGT = > được xem là hàng về trước hóa đơn về sau

2. Mua hàng ngày 01/01/2017 có phiếu xuất kho, biên bản giao hàng bên bán và ký tá hợp đồng đầy đủ ngày 26/12/2016 bên Bán đã xuất hóa đơn tại tháng 01/2017 nhưng đến tháng 05/2017 bên Mua mới nhận được hóa đơn GTGT = > được xem là hàng về trước hóa đơn về sau

3. Bên Mua hàng đã bán hàng A tại tháng 1/2017 nhưng lại không có mặt hàng bán trong kho và có mặt hàng bán đó tại tháng 5/2017 (hóa đơn, biên bản giao hàng), nên bên mua hàng đưa hàng đó về tháng 1/2017 để có giá vốn = > không được xem là hàng về trước hóa đơn về sau

* Về: Mức phạt xuất sai thời điểm:

*Căn cứ theo:

– Tại Khoản 3 Điều 11 Thông tư 10 /2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

*Điều khoản quy định:

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

a) Lập hoá đơn không đúng thời điểm.

a.1) Phạt cảnh cáo nếu việc lập hoá đơn không đúng thời điểm không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ. Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung hình phạt.

Ví dụ: Công ty C giao hàng cho khách hàng vào ngày 01/3/2014 (căn cứ vào phiếu xuất kho của Công ty C), nhưng đến ngày 03/3/2014 Công ty C mới lập hóa đơn để giao cho khách hàng. Việc lập hoá đơn như trên là không đúng thời điểm nhưng Công ty C đã kê khai, nộp thuế trong kỳ tính thuế của tháng 3/2014 nên Công ty C bị xử phạt ở mức 4.000.000 đồng (do không có tình tiết giảm nhẹ).

 

* Cách hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau:

Các bạn cần đối chiếu hàng hóa đó với hợp đồng mua hàng, tiến hành kiểm kê, lập phiếu nhập kho.

1. Căn cứ vào phiếu nhập kho hạch toán vào sổ theo giá tạm tính chưa có thuế

Nợ 152, 153, 156… Số lượng nhập x Giá tạm tính

Có 111, 112, 331… Số lượng nhập x Giá tạm tính

2. Khi hóa đơn về, căn cứ vào hóa đơn để hạch toán

+ Nếu giá mua = Giá tạm tính

Nơ TK133 Theo số tiền thuế trên hóa đơn.

Có Tk 111, 112, 331 Số lượng mua x Giá mua x % Thuế suất

+ Nếu giá mua > Giá tạm tính

– Phản ánh thuế

Nợ TK133

Có TK 111, 112, 331 Số lượng mua x Giá mua x % Thuế suất

– Điều chỉnh tăng

Nợ TK 152, 156 Số lượng x (Giá mua – Giá tạm tính)

Có TK 111, 112, 331 Số lượng mua x (Giá mua – Giá tạm tính)

+ Nếu giá mua < Giá tạm tính

– Phản ánh thuế:

Nợ TK 133

Có TK 111,112,331 Số lượng mua x Giá mua x % Thuế suất

– Điều chỉnh giảm:

Nợ TK 111,112,331 Số lượng x (Giá tạm tính – Giá mua)

Có TK 152, 156 Số lượng x (Giá tạm tính – Giá mua)

*Chi tiết tại: Công văn 1604/CT-TTHT kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào trường hợp hóa đơn bán hàng xuất trước ngày nhận hóa đơn mua hàng